Hangout Club 509- Sosua Trip

Sosúa 57000, Dominican Republic

HC
Nov 10 - 13, 2022
Group size: 20 - 44
Hangout Club 509- Sosua Trip
Sosúa 57000, Dominican Republic


$NaN
Nov 10 - 13, 2022
Group size: 20 - 44

About this trip

This trip is an all inclusive trip with a cost of 150us per person for 3 days. First day is a full vibe foam pool party. The second day we will be having an optional boat excursion and beach day. On the third day. In the morning we will workout together (soccer, basketball, volley ball) and have a fun trip in town and cruise by the beach. In the afternoon of the 3rd day at 3pm ish, the All White Dinner shall begun.


You get to share a bedroom with someone and eat and drink whenever you please. Drinks are alcoholic cocktails, margaritas,  juice, and water. I would advise everyone to bring a speacial bottle of wine, liquor, or rum to share. Thank you.


Kreyol language:

Vwayaj sa a se yon vwayaj tout enklizif ak yon pri 150us pou chak moun pou 3 jou. Premye jou a se yon pati pisin kimen plen vibe. Dezyèm jou a nou pral fè yon vwayaj bato si ou vle oubyen yon jounen plaj. Sou twazyèm jou a. Nan maten nou pral antrennman ansanm (foutbòl, baskètbòl, volebòl) epi pran yon vwayaj plezi nan vil la ak vizite bò plaj la. Nan apremidi 3èm jou a a 3pm, Dine Tout Blan an pral kòmanse.


Ou gen dwa pataje yon chanm ak yon moun epi manje ak bwè nenpòt lè ou vle. Bwason yo se cocktèl ki gen alkòl, margarita, ji, ak dlo. Mwen ta konseye tout moun pote yon boutèy espesyal diven, likè, oswa wonm yo pataje. Merci

What’s included

  • lodging
  • Food
    buffet style
  • Drinks
    Cocktails, margaritas, juice, water
  • Boat excursion
    optional, pay for out of pocket

Your Organizer


HC
Hangout Club 509
Joined in September 2022
See profile

Photo Gallery