Past Trips

Machame route
Machame route
Mountain Kilimanjaro
6 days
Lemosho Route
Lemosho Route
mount Kilimanjaro national park
7 days
Marangu route
Marangu route
mountain Kilimanjaro
5 days